Akademia Office Managera

Akademia jest organizatorem warsztatów menedżerskich, których formuła została wypracowana dzięki badaniom potrzeb szkoleniowych office managerów. Warsztaty powstały dzięki współpracy z wykładowcami najlepszych polskich uczelni ekonomicznych oraz konsultantami, a w tym ekonomistami i psychologami biznesu.

 

Akademia Office Managera oferuje unikalne na polskim rynku warsztaty, które łączą w sobie elementy przekazywania wiedzy na temat ekonomii, finansów, zarządzania i psychologii biznesu z treningiem umiejętności jej stosowania w praktyce. W trakcie warsztatów menedżerskich doskonalimy zarówno umiejętności analityczne, jak i psychospołeczne naszych słuchaczy.

 

Akademia Office Managera to wspólny projekt magazynu Modern Office Manager i SEENDICO Doradcy.

 

logo_officemanager.gif logo_seendico.jpg

 

 

Szkolenia poprowadzi znany specjalista z dziedziny doradztwa biznesowego – dr Mariusz-Jan Radło

Mariusz-Jan Radło od 2004 roku jest pracownikiem naukowym i wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Wykłada również offshoring i outsourcing procesów biznesowych w Aarhus School of Business w Danii. W latach 2004-2007 pracował również w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Brał udział w wielu projektach badawczych i konsultingowych, poświęconych polityce gospodarczej, a także zagadnieniom sektorowym i makroekonomicznym. Obecnie realizuje projekty dotyczące offshoring, outsourcingu i bezpieczeństwa procesów biznesowych, konkurencyjności sektorów polskiej gospodarki, a także rynkowi fuzji i przejęć w Polsce.

 

Proponujemy Państwu dwa programy szkolenia do wyboru:

PROGRAM I

temat: Zarządzanie projektami

Każdy dzień pracy Office managera, w którym realizuje on różne cele składa się z wielu mniejszych i większych projektów. Umiejętne zarządzanie projektami to podstawowy warunek efektywnej pracy i unikania błędów. Celem niniejszego warsztatu jest przekazanie umiejętności opracowania i wdrażania projektów. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak sposób definiowania projektu i realizacji związanych z nim działań obejmujących analizę, planowanie wdrożenie i kontrolę realizacji projektu. W czasie warsztatów przedstawione zostaną skuteczne i sprawdzone metody i techniki zarządzania. Warsztaty składać się będą z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie części praktycznej uczestnicy – samodzielnie przygotowując projekt – będą mieli okazję praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy o teorii zarządzania projektami.

Program szkolenia

Koncepcja, definiowanie i cykl życia projektu

Systemy zarządzania projektem i zarządzanie konfliktem w projekcie

Monitorowanie i ocena projektu

Studium przypadku: przygotowanie projektu.

 

PROGRAM II

 

temat: Negocjacje w biznesie

Znajomość sztuki negocjowania jest niezbędna w codziennej pracy każdego office managera. Umiejętność negocjowania w biznesie oznacza: lepsze zarządzanie projektami, skuteczniejsze pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych, efektywniejsze zarządzanie pracownikami oraz lepszą organizację czasu pracy. Prezentowane szkolenie dotyczy przede wszystkim negocjacji biznesowych i handlowych. Celem szkolenia jest wypracowanie u uczestników umiejętności obchodzenia się z emocjami własnymi i innych, budowanie zaufania, stwarzanie korzystnych dla obu stron propozycji oraz wypracowanie konstruktywnych rozwiązań w konfliktowych sytuacjach. Ponadto w trakcie warsztatów uczestnicy nabywają wiedzę dotyczącą sporządzania i realizacji strategii negocjacyjnej.

Program szkolenia

Charakterystyka postawy dobrego negocjatora

Techniki negocjacyjne

Przygotowanie do rozmowy

Budowanie strategii negocjacyjnej

 

Koszt udziału w szkoleniu to:

600 zł (zgłoszenie do 18.02.2011)

i

750 zł (zgłoszenie po 18.02.2011)

pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Przy zgłoszeniu udziału więcej niż jednej osoby z firmy otrzymają Państwo od nas rabat.

patroni medialni