Akademia Office Managera

Warsztaty NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM adresowane są do tych menedżerów liniowych, którzy spotykają się, w swojej codziennej pracy, z wyzwaniami, jakie stawia zarządzanie ludźmi.

 

Być może Państwa podlegli pracownicy są dobrze zmotywowani, w firmie nie ma fluktuacji, stanowiska są odpowiednio opisane, nie mają Państwo kłopotu ze znalezieniem odpowiednich kandydatów i wykorzystaniem ich kompetencji, wówczas udział w tym szkoleniu będzie jedynie uporządkowaniem wiedzy i da możliwość podzielenia się swoimi sukcesami.

 

Jeżeli jednak, tak jak większość menedżerów, spotykają się Państwo z tymi oraz innymi wyzwaniami wynikającymi z pracy z ludźmi i szukają Państwo praktycznych narzędzi, ciekawych studiów przypadku – to szkolenie jest szczególnie dla Państwa.

 

Skupimy się na tym jak:

  • znaleźć odpowiedniego kandydata, uwzględniając niezbędne kompetencje – te oczekiwane przez naszą firmę. Może warto skorzystać z outsourcingu? A jeśli odpowiedź będzie twierdząca to w jakim zakresie?
  • motywować pracowników aby skutecznie realizować cele firmy, a także odpowiadać na oczekiwania pracowników. Czy oceniać pracę? A jeśli tak to w jaki sposób?
  • w jaki sposób zakończyć współpracę z pracownikiem zachowując przy tym wizerunek „dobrego pracodawcy”.

 

O prowadzącym:


 Marcin Budzewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizuje się w opracowywaniu strategii

szkoleniowych oraz planowaniu i organizowaniu szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi i wiedzę na temat rynku szkoleń w Polsce. Współpracuje z instytucjami szkoleniowymi oraz pracodawcami w dziedzinie oceny programów i metod szkoleniowych, a także ich przydatności z punktu widzenia rozwoju pracowników. Uczestniczył w projekcie „Inwestycja w Kadry”. Asesor projektów szkoleniowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prowadzi wykłady w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doktorant w Instytucie Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia m.in. z: zarządzania zasobami ludzkimi; naboru pracowników (selekcja, rozmowa rekrutacyjna); ocen pracowniczych; motywowania pracowników; zarządzania przez cele; zarządzania projektami. Współzałożyciel Instytutu Analiz Rynku Pracy.

pdf karta zgłoszeniowa oraz  program

patroni medialni