Jesienny cykl warsztatów Akademii Office Managera.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach Akademii Office Managera, które odbędą się 26 i 27 października w Warszawie hotelu Novotel Warszawa Airport przy ul. 1 Sierpnia 1. Ze względu na założenie, że warsztaty odbywają się w małych grupach, aby trenerzy mogli indywidualnie pracować z każdym z uczestników i odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, liczba miejsc jest ograniczona.

Proponujemy cztery tematy prowadzone przez profesjonalnych szkoleniowców:

Izabela Kielczyk

specjalizuje się w realizacji autorskich programów szkoleń z tematyki psychologii biznesu –  autoprezentacji, mowy ciała, komunikacji i technik wywierania wpływu.

 

Jako coach pomaga rozwijać zdolności, umiejętności i zasoby menadżera. Wspiera w odkrywaniu indywidualnych talentów i zdolności. Pomaga Klientom zdefiniować cele, a następnie je osiągnąć. Towarzyszy menadżerowi w aktywnym poszukiwaniu jego własnych indywidualnych rozwiązań.

 

Szkolenia biznesowe prowadzi w oparciu o autorskie, często niekonwencjonalne i oryginalne metody. Stosuje gry psychologiczne, ćwiczenia, scenki sytuacyjne, dyskusje kierowane, analizy przykładów.

 

Sesje coachinowe prowadzi w myśl zasady:

 

 „Człowiek może, o wiele więcej, niż mu się wydaje, że może!”

Emocje w pracy – sprzymierzeniec czy wróg? Czy w pracy kierować się sercem czy rozumem?

prowadzący :  Izabela Kielczyk

data:   27 października 2011

miejsce: Hotel Novotel Airport Warszawa

 

Plan treningu 

 

 • W czym emocje w pracy pomagają?
 • Nauka rozpoznawania własnych emocji i emocji innych ludzi – gra psychologiczna
 • Jak akceptować negatywne emocje. Nie taki diabeł straszny jak go malują J czyli polub stracha – praca indywidualna
 • Jak zachować spokój w trudnej sytuacji. Wydaje się to niemożliwe, a jednak dzięki inteligencji emocjonalnej możemy nauczyć się panować nad sobą w każdej sytuacji.- analizy przypadków
 • Jak świadomie sterować swoimi emocjami.
 • Jak zarządzać swoimi emocjami, tak, abyś Ty sam decydował w jakich emocjach pragniesz być w każdej chwili.
 • Jak wykorzystywać emocje do poprawy relacji z innymi ludźmi.
 • Intuicja w pracy. Czym jest i czy warto się nią kierować w relacjach biznesowych?
 • Emocje w życiu zawodowym kobiet i mężczyzn – różnice i punkty zbieżne.
 • Koło zarządzania emocjami.
 • Jak ćwiczyć Inteligencje emocjonalną – scenki rodzajowe
 • Jak zarządzać emocjami w pracy?
 • Jak wykorzystywać emocje w konkretnych sytuacjach w pracy? – przykłady uczestników szkolenia ich omówienie np.: kiedy pójść po podwyżkę do szefa? Jak powiedzieć klientowi, że projekt będzie wymagał większych pieniędzy? Jak zarządzać pracownikami, by z ochotą wykonywali swoje obowiązki

Zajęcia mają charakter dzielenia się swoimi osobistymi doświadczeniami.

 

Negocjacje w biznesie - Jak mogę zostać skutecznym negocjatorem?

prowadzący :  Izabela Kielczyk

data:   27 października 2011

miejsce: Hotel Novotel Airport Warszawa

 

Plan treningu 

 

 • Przekonania – poznaj swoje myśli  przekonania które blokują Cię przed negocjacjami i powodują, że ulegasz, walczysz lub bronisz się w czasie negocjacji
 • Jakie emocje towarzyszą Ci podczas negocjacji? Jak świadomie sterować swoimi emocjami, by one Tobą nie  kierowały podczas negocjacji?
 •  Mowa ciała podczas negocjacji – ćwiczenia indywidualne  i w parach,
 • Jak siedzisz
 • Jak stoisz
 • Jak chodzisz
 • Negocjuj  - przedmiotem negocjacji są autentyczne przypadki z pracy uczestników - Nagranie i omówienie scenek
 • Jakich argumentów używasz, by przekonać innych do swoich racji?  scenka psychologiczna

presja,

integracja,

osobiste apele,

tworzenie koalicji,

legitimizacja,

racjonalna perswazja,

apele inspirujące,

konsultowanie,

wymiana

których z nich Ty  stosujesz? – omówienie argumentów

 • Twoja największa trudność  w negocjacjach  – jak sobie z nią poradzić?
 • Klimat negocjacji sprzyjający osiągnięciu celu.
 • Kultura prowadzenia negocjacji.
 • Jak opanować  stres podczas negocjacji?
 • Jak zachować spokój w trudnej sytuacji. Analizy przypadków, wymian doświadczeń uczestników
 • Najgorsza sytuacja podczas negocjacji – co robić, czego unikać?
 • Jak budować własną moc sprawczą podczas negocjacji – odwołanie się do praw osobistych – ćwiczenie psychologiczne
 • Zawarcie umowy z samym sobą „Co zrobię już od dziś, by skutecznie prowadzić negocjacje?

 

Jacek Żebrowski

to doświadczony konsultant z dziedziny finansów i zarządzania zasobami ludzkimi, wieloletni praktyk i autor procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw i programów szkoleniowych z zakresu finansów osobistych i korporacyjnych. Jest absolwentem MBA Akademii Leona Koźmińskiego, inicjatorem i ekspertem projektów badawczych, realizowanych m. in. Przez NFZ, aktywnym uczestnikiem projektów edukacyjnych finansowanych z Unii Europejskiej w ramach programów: EFS, Kapitał Ludzki, Młodzież.

Finanse dla Office Managera

prowadzący :  Jacek Żebrowski

data:   27 października 2011

miejsce: Hotel Novotel Airport Warszawa

 

Celem szkolenia Finanse dla Office Managera jest dostarczenie uczestnikom warsztatu gruntownej wiedzy umożliwiającej zrozumienie i aktywne uczestniczenie w tej części życia organizacji, która dotyczy finansów.

           

Zapoznamy Państwa z podstawowymi problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw. Podczas szkolenia w bardzo przystępny sposób wyjaśnimy Państwu oraz wspólnie uporządkujemy kategorie i narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości. Wyjaśnimy możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu omawiając wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów nie finansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Przedstawimy Państwu w zrozumiały sposób podstawy finansowych mechanizmów działania firmy.

 

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca nie jest na co dzień związana z finansami lub księgowością, a które uczestniczą w procesach lub projektach prowadzonych wspólnie z nimi (określanie budżetu, kontrola, rozliczenia) oraz osób uczestniczących w procesie zarządzania i mających styczność z dokumentacją finansową firmy własnej bądź firm zewnętrznych.

Szkolenie polecamy kadrze kierowniczej pionów niefinansowych (kierownicy, dyrektorzy, zarząd), właścicielom firm, członkom rad nadzorczych, osobom zarządzającym projektami i kontraktami. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia będą szczególnie niezbędne dla wszystkich osób, które są odpowiedzialne za podejmowane decyzje niosące skutki finansowe oraz dla osób które chcą uzupełnić wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli Państwu na zrozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, poznanie i opanowanie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz analizy wyników generowanych przez firmę. Poznacie Państwo koncepcje, narzędzia i metody wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przez pryzmat finansów. Będziecie Państwo potrafili lepiej przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji, rozpoznawać zagrożenia i im przeciwdziałać. Skuteczne ćwiczenia wszystkich elementów programu szkolenia pozwolą Państwu na wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce zaraz po ukończeniu szkolenia.

 

 

Marcin Budzewski

jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizuje się w opracowywaniu strategii szkoleniowych oraz planowaniu i organizowaniu szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi i wiedzę na temat rynku szkoleń w Polsce. Współpracuje z instytucjami szkoleniowymi oraz pracodawcami w dziedzinie oceny programów i metod szkoleniowych, a także ich przydatności z punktu widzenia rozwoju pracowników. Uczestniczył w projekcie „Inwestycja w Kadry”. Asesor projektów szkoleniowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prowadzi wykłady w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doktorant w Instytucie Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia m.in. z: zarządzania zasobami ludzkimi; naboru pracowników (selekcja, rozmowa rekrutacyjna); ocen pracowniczych; motywowania pracowników; zarządzania przez cele; zarządzania projektami. Współzałożyciel Instytutu Analiz Rynku Pracy.

 

Nowoczesne Zarządzanie Personelem

prowadzący :  Marcin Budzewski

data:  27 października 2011

miejsce: Hotel Novotel Airport Warszawa

 

Warsztaty NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PERSONELEM adresowane są do tych menedżerów liniowych, którzy spotykają się, w swojej codziennej pracy, z wyzwaniami, jakie stawia zarządzanie ludźmi.

 

Być może Państwa podlegli pracownicy są dobrze zmotywowani, w firmie nie ma fluktuacji, stanowiska są odpowiednio opisane, nie mają Państwo kłopotu ze znalezieniem odpowiednich kandydatów i wykorzystaniem ich kompetencji, wówczas udział w tym szkoleniu będzie jedynie uporządkowaniem wiedzy i da możliwość podzielenia się swoimi sukcesami.

 

Jeżeli jednak, tak jak większość menedżerów, spotykają się Państwo z tymi oraz innymi wyzwaniami wynikającymi z pracy z ludźmi i szukają Państwo praktycznych narzędzi, ciekawych studiów przypadku – to szkolenie jest szczególnie dla Państwa.

 

Skupimy się na tym jak:

 • znaleźć odpowiedniego kandydata, uwzględniając niezbędne kompetencje – te oczekiwane przez naszą firmę. Może warto skorzystać z outsourcingu? A jeśli odpowiedź będzie twierdząca to w jakim zakresie?
 • motywować pracowników aby skutecznie realizować cele firmy, a także odpowiadać na oczekiwania pracowników. Czy oceniać pracę? A jeśli tak to w jaki sposób?
 • w jaki sposób zakończyć współpracę z pracownikiem zachowując przy tym wizerunek „dobrego pracodawcy”.

 

Hanna Trojanowska

jest doktorem nauk ekonomicznych (SGH 2009). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii zachowań rynkowych UW (metodologia badań rynkowych, badania rynku, psychologia społeczna, zachowania konsumenckie, psychologia reklamy, marketing). Była managerem w Provident Polska. Pracowała w agencjach reklamowych, zajmowała się PR oraz dziennikarstwem ekonomicznym. Publikowała między innymi w Newsweeku, Proficie, Banku, Gazecie Finansowej. Prowadziła wywiady w TVP1. Obecnie jest pracownikiem dydaktyczno - naukowym w Wyższej Szkole Zarządzania the Polish Open University. Prowadzi zajęcia z marketingu (w jęz.polskim) oraz ekonomii (w jęz. angielskim). Obszar badań oraz zainteresowań naukowych: limit pricing, predatory pricing, teoria gier, cenowe ograniczenia dostępu do rynku, koszty utopione, historia myśli ekonomicznej, corporate finance, zarządzanie.

 

Jak osiągnąć sukces  w zarządzaniu projektem.

prowadzący : dr Hanna Trojanowska

data:  26 października 2011

miejsce: Hotel Novotel Airport Warszawa

 

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników kreatywnego podejścia do zadań, przed którymi staje office manager i skutecznego osiągania sukcesu w pracy zawodowej.

 

Praca office managera wymaga szczególnych umiejętności, talentów i hartu ducha. Jego wkład w rozwój firmy jest nieoceniony, ale nierzadko też niedoceniany. Aby osiągnąć sukces w zarządzaniu różnymi projektami w biurze nie wystarczy panować nad czasem, budżetem i jakością. Potrzeba czegoś więcej. Podczas szkolenia zostaną przedstawione główne przeszkody, jakie nie pozwalają office managerowi osiągać pełni sukcesu zawodowego oraz skuteczne sposoby radzenia sobie w nietypowych sytuacjach.

 

 Szkolenie przeprowadzi praktyk, który od ponad 20 lat radzi sobie z różnymi projektami,  doradca SEENDICO wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polish Open University – Pani Hanna Trojanowska

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Magda Włoszczyńska


Kierownik Działu Konferencji
MB Media
 
tel. 22 824 70 17 w. 107
kom. 795 373 403
fax. 22 824 70 16

magda.woloszczynska@mbmedia.pl
http://www.konferencje.mbmedia.pl/

                    

patroni medialni