Konferencja OFFICE MANAGEMENT w Warszawie – zakończona sukcesem

Rekordowa frekwencja, inspirujące tematy, najlepsi eksperci w branży – tak najkrócej można podsumować konferencję OFFICE MANAGEMENT.

Wydarzenie miało miejsce 9 kwietnia w warszawskim hotelu Novotel Airport.

  om_1_wawa.jpg

Bardzo licznie dopisali goście – przybyło ponad 100 osób, wśród których znaleźli się właściciele firm, członkowie zarządów, asystenci zarządów, dyrektorzy administracyjni, office managerowie i inne osoby decyzyjne z firm i przedsiębiorstw. Wielu uczestników podkreślało, że taka impreza jest potrzebna, ponieważ oprócz sporej dawki informacji o trendach i organizacji pracy, najnowszych technologiach oraz optymalizacji kosztów daje też możliwość spotkania z osobami z branży, wymiany informacji i dyskusji przy kawie.

om_2_wawa.jpg 

Tematem przewodnim, łączącym wszystkie prezentacje ekspertów, było nowoczesne biuro – jako miejsce pracy, jako sposób pracy, a także innowacje i technologie, wspomagające organizację pracy oraz optymalizację kosztów.

Jako pierwszy wystąpił Maciej Łomako, Wiceprezes Zarządu firmy Arteria Document Solutions, który opowiedział o korzyściach płynących z digitalizacji dokumentów - wyboru i wdrażania systemu oraz funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Dokumenty dostępne w systemie to z kolejny krok do e-pracy – gdzie liczą się efekty i wykonane zadania, a nie godziny przesiedziane przy biurku.

om_3_wawa.jpg

Kolejnym ekspertem był Dominik Łabiński, Członek Zarządu  Inventory Management, specjalista od wdrożeń nowoczesnych rozwiązań dokumentowych. Tym razem zaprezentował temat dotyczący innowacyjnych rozwiązań inwentaryzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie.

om_6_wawa.jpg

Kolejna prezentacja nosiła tytuł „Druk, korespondencja, flota samochodowa. Jak optymalizować koszty?”. Zagadnienie dość szerokie, zostało zaprezentowane przez dwóch ekspertów z Grupy Arcus – Janusza Siemaszko i Bogdana Kwiatkowskiego.

Z kolei o kompleksowych rozwiązaniach dla firm, jeśli chodzi o automatyzację i organizację korespondencji wychodzącej i przychodzącej, opowiadał Robert Cieśluk, dyrektor sprzedaży i marketingu Poczty Polskiej – Usługi Cyfrowe. Największe zainteresowanie słuchaczy oraz dyskusję wzbudziła kwestia elektronicznych faktur i rozwiązań Envelo.

om_15_wawa.jpg

Kolejne dwie prezentacje dotyczyły biura jako miejsca pracy i nowego spojrzenia na kwestię optymalnego wykorzystania przestrzeni. Maria Lorenc z Kinnarps Polska przedstawiła koncepcję Next Office i opowiedziała o środowisku pracy activity-based working jako rozwiązaniu problemów współczesnych biur. Zaprezentowała też szereg inspirujących przykładów i rozwiązań aranżacji przestrzeni – niestandardowych, dopasowanych do specyfiki pracy danej firmy.  

Natomiast Agnieszka Kalinowska-Sołtys z pracowni architektonicznej APA Wojciechowski zaprezentowała tematykę najnowszych trendów w projektowaniu biur, zielonych biurowców, korzyści wynikających z pracy w „zielonym”, ekologicznym biurowcu.

om_9_wawa.jpg

Ostatnia prezentacja wzbudziła wśród uczestników chyba najwięcej dyskusji, dotyczyła bowiem monitorowania aktywności pracowników w internecie. Grzegorz Oleksy, dyrektor firmy Axence, zaprezentował zasady i aspekty prawne monitorowania, opowiedział o obszarach, które mogą podlegać kontroli, przypomniał też o prawach i obowiązkach właścicieli firm w obszarze IT.

Konferencję zakończył miły akcent w postaci uroczystego wręczenia upominków od sponsorów konferencji – firm Kontel, Solal oraz Arcus.

 

MB Media - organizator tego wydarzenia - dziękuje wszystkim gościom za udział w konferencji.

Firmom Kinnaprs Polska, Arcus, Solal Office, Poczta Polska / Envelo, Kontel, Plantronics, Rhenus Logistics dziękujemy serdecznie za pomoc w organizacji i uatrakcyjnieniu tego wydarzenia, jakim była konferencja OFFICE MANAGEMENT!

 

patroni medialni